IT služby přes vzdálenou plochu.

V dnešní době již není nutné nikam jezdit. IT pracovník se připojí přímo na Váš počítač a provádí IT služby vzdáleně. Popis nastavení v MS Windows naleznete zde: https://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc727977(v=ws.10).aspx . Je možné připojení také přes program Skype(palkovic.mpit) https://support.skype.com/en/faq/FA10215/how-do-i-share-my-screen-in-skype-for-windows-desktop?q=share+dasktop a jiné programy na principu VNC.
Článek na živě.cz pojednávající o vzdálené pomoci přes vzdálenou plochu naleznete zde: http://www.zive.cz/clanky/nejlepsi-program-pro-vzdalenou-pomoc-s-nemocnym-pocitacem/sc-3-a-181784/default.aspx .
Cena služby dohodou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *