Gramatická a jazyková korektura online

Využijte jazykové korektury vaší práce (korektura češtiny). Text bakalářské / diplomové práce, obsah webových stránek, firemních dokumentů atd. můžete zaslat online přes email.

Při gramatické a pravopisné jazykové korektuře se kontroluje:

  • vyjmenovaná slova,
  • shoda podmětu s přísudkem,
  • koncovky podstatných a přídavných jmen,
  • tvary zájmen,
  • další běžná kontrola pravopisu,
  • interpunkce (čárky ve větách),
  • zásadní chyby ve slovosledu,
  • odstranění výrazů, které nepatří do odborného stylu,
  • další základy stylistiky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *